Pojistná smlouva-sdružené pojištění souboru vozidel č.14001400