Zprostředkovatelská smlouva Dodatek č.2-13 010 0 00