Jste zde

19.6.2024

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

nejprve bych chtěla poděkovat betonárce, kunratické provozovně CEMEX za její dar naší městské části, a to za vybetonování podloží pod všemi venkovními pingpongovými stoly. Jejich časté využívání vedlo k prošlapání dolíků a k nebezpečí úrazu. Společnost CEMEX nám v loňském roce přispěla rovněž na výsadbu nových stromů. Také velký dík patří místní firmě WISSA, spol. s.r.o., která nás pravidelně zásobuje cukrovinkami. Letos si je vychutnají děti na zahradní slavnosti v základní škole.

Květnu a začátkem června celou naši zemi šokovala změna daně z nemovitostí, která nás všechny zasáhla brutálním zvýšením zhruba o 100 %. Daň z nemovitosti je zatím příjmem územních samospráv. Tato daň je naším jediným jistým příjmem, u kterého jsme se zavázali, že jej „neprojíme“, ale celý budeme využívat pouze na investice. V roce 2019 náměstek pražského primátora pro finance Pavel Vyhnálek z hnutí PRAHA SOBĚ na sněmu všech pražských starostů prohlásil, že městské části, které nezvýší daň z nemovitosti, nemohou počítat s dotacemi ze strany hl. m. Prahy (HMP). Protože jsme na investičních dotacích HMP závislí, přistoupili jsme jako mnoho jiných městských částí na zvýšení velikostního koeficientu daně z nemovitosti na „5“. Nikdo tehdy netušil, že v roce 2024 dojde ke snížení příjmů krajů z rozpočtového určení daní a Parlament ČR kompenzuje jejich výpadek navýšením daně z nemovitostí. Nesouhlasíme s takto dramatickým navýšením daně z nemovitostí (cca o 80 % v případě Kunratic, někde stoupla daň i pětinásobně). Proto jsme využili možnost vyjádřit se k návrhu vyhlášky hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2025, tj. podpořili jsme snížení místního koeficientu pro naši městskou část ve výši 1,5, což znamená snížení daně z nemovitosti pro příští rok o cca 20 %. Variantou bylo ponechat místní koeficient ve výši 2,0, ale myslím si, že daň z nemovitosti je v současné době pro některé obyvatele Kunratic natolik vysoká, že snížení příjmů z této daně o cca 5 milionů korun náš rozpočet zvládne. Teď je již vše zcela na rozhodnutí HMP.

Protože se již blíží doba letních prázdnin a dovolených, přeji Vám, abyste si je krásně užili a načerpali na nich mnoho sil.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru