Jste zde

24.4.2024

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

nedá mi to, abych nenapodobila slavný výrok Vladislava Vančury: „Tento způsob začátku roku zdá se mi poněkud nešťastným. Přeci jenom za 35 let práce pro radnici již něco pamatuji, ale taková smršť problematických kauz, kdy se některé táhnou i desítky let a které se ve stejný čas probudily, jsem ještě nezažila. Začalo to Kunratickým zámkem, kde jak se zdá, to může skončit i dobrým koncem. Pokračovalo otevřením kauzy černé stavby vedle radnice, kdy hlavní město Praha vydalo kladné stanovisko ke stávající stavbě a dále stavbou polyfunkčního domu u Vídeňské ulice. Doufám, že to již skončilo návrhem na změnu územního plánu na části pozemku růžové školky u rybníka Šeberák z funkce sport na funkci čistě obytnou, kterou naše zastupitelstvo zamítlo, protože v Kunraticích žádné jiné rozvojové plochy pro sport a rekreaci v územním plánu nejsou.

Do toho průběžně probíhají běžné aktivity. Již jsme vybrali firmu, která zrealizuje II. etapu výměny oken v Domě s chráněnými byty. Tentokrát se bude jednat o byty na východní straně objektu. Také začíná instalace fotovoltaické elektrárny na střeše hasičské zbrojnice. Netrpělivě čekáme na souhlas Magistrátu, abychom mohli využít jejich stavební povolení a zařadit mezi naše prioritní opravy komunikací ulici K Betáni a vypsat na ni výběrové řízení na výběr zhotovitele společně s ulicí Odboje a částí Ratajovy.

Po dlouhé době Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy vyslyšel naše podněty a zahájil přípravu Územní studie „Depo Písnice a okolí“. Veřejné představení záměru a sběr podnětů proběhne na naší radnici v zasedacím sále ve středu 15. května v době 17:30 – 19:00 hodin.

Letošní sezonu venkovních akcí zahájil Sokol Kunratice 20. dubna akcí Otevírání studánek. Doufám, že si všichni budeme moct naplánované jarní akce užít. Jejich přehled je v tomto čísle Kunratického zpravodaje.

Lenka Alinčová
 

 

Vyskočit nahoru