Jste zde

10.1.2024

Slovo starostky - Kunratický Zámek

Co se děje s Kunratickým zámkem?

Více jak 10 let jsme usilovali na všech možných úrovních počínaje ministrem kultury, ředitelem Národního muzea a politických činitelů hlavního města Prahy (HMP) o bezúplatný převod Kunratického zámku na HMP s tím, že Praha převede správu zámku a přilehlé zahrady na naší městskou část. Dokonce kdysi paní primátorka Krnáčová slibovala, že než zámek na nás převede, HMP jej opraví. Poslední takové jednání proběhlo 21. června 2023, kdy nám na odboru majetku, zadali v rámci zpracování tzv. Případové studie k oficiálnímu požádání o bezúplatný převod zámku, vypracovat návrh jeho využití. S tím, že 80 % zámku bude využito po dobu 10 let pouze na nehospodářské (nekomerční) činnosti, a dále popsat zajištění způsobu financování, což jsme v požadovaném termínu do 6. srpna 2023 splnili. Zde bych chtěla zdůraznit, že ve způsobu financování rekonstrukce se vůbec nepočítalo s penězi HMP. V září navštívil Kunratický zámek pražský primátor. Jeho návštěvy se zúčastnila také Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jejíž úřad má v tuto chvíli správu Kunratického zámku v gesci. Paní ředitelka přednesla nový návrh, a to na směnu Kunratického zámku a dalších majetků za některé pozemky pod hasičskými zbrojnicemi, které patří HMP.  Následná jednání probíhala bez naší účasti. Proto pro nás bylo 20. prosince 2023 bleskem z čistého nebe oznámení ÚZSVM, že vyhlásil na leden 2024 elektronickou aukci na prodej zámecké budovy a přilehlé zahrady. Bylo zcela jasné, že nedošlo k dohodě mezi HMP a ÚZSVM.

27. prosince 2023 jsme se obrátili na pana prezidenta, předsedu vlády a ministra kultury s žádostí o pomoc, aby byla zachráněna kulturní památka Kunratický zámek a došlo k jeho navrácení do vlastnictví hl. m Prahy. Vrácením zámku do vlastnictví HMP by došlo k nápravě bezpráví z roku 1959, kdy Lidový soud v Jílovém u Prahy rozhodl o převodu zámku z MNV obce Kunratice na Národní muzeum v Praze i přes nesouhlas MNV. Národní muzeum přitom mělo zámek od MNV Kunratice na 10 let pouze pronajatý. Především jsme ve zmíněné žádosti vyjádřili obavy, aby Kunratický zámek nenásledoval osud Vinohradského pivovaru (po změně majitele vyhořel a jsou z něj byty) nebo Vyšehradského nádraží (majitelé ho nechávají osudu napospas a hrozí jeho zřícení).

Kolegové z uskupení Kunratice sobě 2. ledna 2024 navrhli vlastní verzi oslovení předsedy vlády, ministra financí a primátora HMP podepsanou všemi zastupiteli. Po prostudování našich odeslaných dopisů z 27. prosince 2023 usoudili, že společnému zájmu nás všech poslouží lépe, když sepíší otevřenou elektronickou petici za zrušení aukce, kterou zveřejnili jako spolek Kunratice žijou.

Mezi tím se povedlo kolegovi zastupiteli Karlu Klímovi dojednat schůzku s paní generální ředitelkou ÚZSVM. Ta nám potvrdila, že jednání s HMP zkrachovala a navrhla nám možné postupy ve věci získání Kunratického zámku. Jakou variantu naše zastupitelstvo zvolí není nyní z taktických důvodů vhodné zveřejňovat. Prvním krokem, který jsme učinili byla jednomyslná žádost našeho zastupitelstva o bezúplatný převod zámku přímo na základě žádosti Městské části Praha-Kunratice, ne HMP. Zastupitelstvo si musí ověřit, že jednání o bezúplatném převodu je již nereálné, protože stát chce za zámek buď peníze, nebo pozemky, které potřebuje. Zároveň jsme tuto žádost dali na vědomí prezidentovi, předsedovi vlády, ministru kultury, ministru financí, našemu senátorovi Pavlu Fischerovi a dalším senátorům, poslancům a vedení HMP.

Zatím prvním úspěchem je, že panu senátorovi Drahošovi, který je místopředsedou Senátu, se podařilo dostat všechny zúčastněné strany k jednacímu stolu. Jednání se uskuteční v úterý 16. ledna 2024. Účast potvrdil náměstek primátora Doc. Hlaváček, radní HMP pro majetek Mgr. Zábranský, generální ředitelka ÚZSVM Mgr. Arajmu a pozvání na setkání jsem obdržela i já.

O jeho výsledku Vás budu informovat.
 

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru