Jste zde

13.12.2023

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

letošní listopad začal pro vedení kunratické radnice velmi smutně. Zcela nečekaně ve věku pouhých 62 let zemřel náš kolega zastupitel, předseda finančního výboru a člen předsednictva našeho Hnutí Praha-Kunratice Jarek Kokeš. Zemřel otec rodiny ještě nezletilého syna. A téměř po dvaceti letech spolupráce mohu s klidným svědomím napsat, že odešel především náš kamarád. Bylo na něj vždy spolehnutí. Nejvíce byl znám u fotbalistů a v Zeleném údolí, kde bydlel. Praktickými radami intenzivně pomáhal projektantům nového zázemí kunratického fotbalu. Měl nehynoucí zásluhu na úspěšném vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemků pod domy v Zeleném údolí majitelům bytů. V neposlední řadě se velmi zasloužil o výměnu povrchu malého fotbalového hřiště v Zeleném údolí. Dostala jsem už podnět ze Zeleného údolí na pojmenování tohoto sportoviště na „Hřiště Jarka Kokeše.“ A my rádi tomuto podnětu vyhovíme.

Další ranou byla informace hl. m. Prahy, že vláda ve svém „úsporném balíčku“ vyřešila část jejích chybějících financí tak, že významnou část sebrala krajům a obcím (nejvíc asi 1 miliardu Praze) z rozpočtového určení daní a na druhou stranu podstatně zvýšila příjem obcí zvýšením daně z nemovitostí o tyto chybějící peníze. Takže to nakonec máme zaplatit my všichni, kteří vlastníme nemovitosti a tyto daně platíme. Pro příští rok s takto shora nadiktovanou daní se již nedá nic dělat, protože úpravy koeficientů musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy do 30. září každého roku. My sami jako městská část nic měnit nemůžeme. Po Novém roce se tím bude zabývat Svaz městských částí hlavního města Prahy i Sněm pražských starostů.

Také bych chtěla poděkovat paním učitelkám v naší mateřské škole, které se v době stávky učitelů postaraly v mezích možností o děti, jejichž rodiče se nemohli uvolnit z práce.

Na závěr Vám chci popřát klidné prožití vánočních svátků, rozzářené oči dětí pod vánočním stromečkem a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2024.

Lenka Alinčová
                                                                               

Vyskočit nahoru