Jste zde

18.10.2023

Slovo starostky

Vážení čtenáři,
nejprve bych chtěla poděkovat těm obyvatelům bytového komplexu Zelené údolí, kteří nám pomohli téměř vystrnadit autobusy z plochy před bývalou kotelnou. Jinak, než represí městské policie to nešlo. Řidiči autobusů totiž nerespektovali zákaz vjezdu autobusů do lokality a bylo potřeba intenzivní součinnosti radnice, obyvatel Zeleného údolí a městské policie prostřednictvím telefonní linky 156.

Pražský primátor plní závazek navštívit v tomto volebním období všech 57 městských částí Prahy, a věnoval tak jeden den návštěvě Libuše a Kunratic. O tom více v samostatném článku.
A co nového na radnici? Všechny plánované společenské akce proběhly bez problémů, rozjely se investiční akce. Napjatě čekáme, jak dopadne výběrové řízení na firmu, která postaví nové zázemí fotbalu včetně parkoviště. Je to náš majetek a stávající stav je skutečně ostudný. Bude to největší investiční akce z úspor naší radnice minimálně po roce 1989.

Také nás čeká setkání s obyvateli v lokalitě ulice K Zeleným domkům, od ulic Pražského povstání po Mašatovu. Obyvatelé domu s chráněnými byty sepsali petici za zavedení linky autobusu H1 do ulice K Zeleným domkům. Na jednání na pražském magistrátu jsme se dozvěděli, že linka H1 bude zrušena, ale bude posílena doprava zdravotně postižených provozovaná hl. m. Prahou. Takže je na místě otázka, jak dál? Je zde spousta nejasností, protože každý zásah do stávajících linek autobusů má vliv na dopravní síť nejenom Kunratic. Proto nechceme nic, co nakonec nebude reálné, slibovat.

Současně se chystáme na listopadové a prosincové kulturní akce pořádané kunratickou radnicí, popřípadě místními organizacemi, se kterými úzce spolupracujeme. Sledujte, prosím, program těchto akcí jak v Kunratickém zpravodaji, tak na našich webových stránkách.

Lenka Alinčová                                                                                       

Vyskočit nahoru