Jste zde

21.8.2023

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

jako vždy léto uteklo moc rychle a přiblížil se podzim. Ale stále je na co se těšit. Na podzim proběhnou tradiční akce pořádané naší radnicí i místními organizacemi. Čeká nás ještě jedno letní kino v zámeckém parku, Babí léto, výstava hub a jiřinek, Kunratické vinobraní, Zažít Kunratice jinak, Pohádkový les i Indiánský běh parkem kunratického Sokola. Také senioři vyrazí na zajímavé výlety.

Ani dovolené nepřerušily práci na radnici. Ivan Hýža měl plné ruce práce se zajištěním údržby zeleně, píše o tom zajímavý článek v tomto čísle KZ, Ondřej Nováček zase výstavby nových chodníků. Petra Hilmarová zajistila všechny letní a podzimní kulturní akce, toto číslo Kunratického zpravodaje, a především připravila z vlastních fotek krásné kunratické pexeso, které kromě jiných dárků dostanou prvňáčci při první návštěvě naší školy. Já se intenzivně zabývám kunratickým zámkem, nejnověji snahou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nám dát zámek do bezúplatné výpůjčky. Na první pohled hezká myšlenka, ale my ze zákona nemůžeme investovat do cizího majetku, a zámek zatím naším majetkem není. Také připravuji materiál na jednání zastupitelstva 4. září, které se bude zabývat smlouvami o spolupráci a změnami územního plánu, které mohou přinést finanční prostředky např. pro základní stavební úpravy kunratického zámku.

Významná část tohoto čísla zpravodaje je věnovaná Základní škole Kunratice, ale to k začátku školního roku patří.

Lenka Alinčová                                                                                            

Vyskočit nahoru