Jste zde

19.6.2023

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

v poslední době se zintenzivnila jednání mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a hl. m. Prahou (HMP) o převodu pozemků a nemovitostí z České republiky na HMP ať už úplatně, či bezúplatně. Pozemky pod veřejnými komunikacemi se převádějí bezúplatně, o ostatních se jedná. V Kunraticích se jedná především o pozemky pod komunikacemi a veřejnou zeleň v Zeleném údolí. Doposud probíhala mezi ÚZSVM a HMP především výměna. Tam se Kunratický zámek se zahradou nedostaly, ale jsou na nyní projednávaném seznamu a dle sdělení ředitele odboru majetku HMP by se mělo jednat snad o bezúplatný převod. Velmi o tento převod stále usilujeme. Bude moc důležité, za jakých podmínek převod proběhne. Jakmile se věci pohnou, budeme Vás o nich informovat.

Mnoho lidí se nás ptá, co se děje s bývalou trafostanicí u rybníčka Ohrada. Vše vypadalo nadějně, nová stavba rychle rostla a najednou je zase zbouraná. Dle slov majitele stavby dodavatelská firma odvedla nekvalitní práci a statik nařídil stavbu zbourat. Takže na konečný výsledek si ještě chvíli počkáme.

Nastal čas letních prázdnin a dovolených.
Přeji Vám hodně klidu, rodinné pohody a zajímavých zážitků.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru