Jste zde

22.2.2023

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

začátek roku 2023 byl velmi rušný po všech stránkách. Začali jsme jej velmi společensky. Tentokrát se po dvouleté pauze uskutečnily všechny již tradiční akce. Podrobnosti o nich se dočtete v jednotlivých článcích tohoto čísla Kunratického zpravodaje.

Leden se nesl především na vlně kampaně prezidentských voleb a výsledkem zisku téměř 80 % hlasů řekli kunratičtí občané zcela jednoznačně, že si na Pražském hradě přejí zcela nový typ politické kultury, jejímž nositelem bude prezident Petr Pavel.

Také skončilo nekonečné bezvládí ve vedení Hlavního města Prahy. Věřme, že nově zvolená Rada hl. m. Prahy posune její rozvoj pozitivním směrem. Obzvlášť je potěšen Svaz malých částí hl. m. Prahy, že se stal radním pro školství kolovratský dlouholetý starosta Antonín Klecanda, starosta dynamicky se rozvíjející malé městské části, který přesně zná potřeby malých městských částí nejenom v oblasti školství na okraji Prahy, což se samozřejmě týká i Kunratic. Proto přeji novému radnímu z řad „malých starostů“, ale samozřejmě celé nové Radě hl. m. Prahy hodně úspěchů.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru