Jste zde

24.10.2022

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli k volbám, vyjádřili tím své právo rozhodovat o věcech veřejných a odevzdali svůj hlas té politické straně či hnutí, které nejlépe vyhovovaly jejich požadavkům a prioritám. Samozřejmě mě těší silná podpora voličů pro naše Hnutí Praha-Kunratice a cítím to jako obrovský závazek pro Kunratice i nadále pracovat pro jejich prosperitu.

Bylo velmi překvapivé, že byť poslední čtyři roky byla jednání zastupitelstva velmi korektní, nekonfrontační, a ani jiné politické strany se vůči zastupitelstvu nijak nevymezovaly, průběh předvolební kampaně v Kunraticích se ne vždy nesl v korektním duchu, což novodobá historie Kunratic nepamatuje. Stovky, možná i tisíce vylepovaných a do schránek roznášených letáků s hanopisy na mě, ale především na místostarosty Ivana Hýžu a Karla Fílu byly dle právníků už hodně za hranou a mohly být předmětem napadení voleb u soudu. Zejména popsaná zámecká zeď volala po trestním oznámení především proto, že je v dosahu bezpečnostních kamer a jedná se o památkově chráněnou zeď. Děkuji pánům Hýžovi a Fílovi, že to viděli s nadhledem a dál se věcí nezabývali a ustanovení nového zastupitelstva neoddalovali. Asi přichází nová politická kultura, která se mi nelíbí a nechci být její součástí ani já, ani naše Hnutí Praha-Kunratice. Jsme konzervativní a chceme přinášet rozvoj Kunratic a spolupráci všech politických uskupení a občanů Kunratic, kteří o to mají zájem.

Spolupráci v novém zastupitelstvu, ve všech výborech a komisích jsme nabídli všem politickým stranám a hnutím zastoupených v zastupitelstvu, ale zároveň jsme ponechali v těchto orgánech odborníky, kteří zde působí dlouhodobě a zcela nezávisle na politických stranách. Věřím, že to bude pro celé Kunratice přínosné.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru