Jste zde

19.9.2022

Slovo starostky rodičům - MŠ a ZŠ Kunratice!

Vážení rodiče,

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém posledním zářijovém zasedání v tomto volebním období jednomyslně schválilo vyčlenění 308 000 000 korun na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací v podobě „Balíčku okamžité pomoci pro Pražany“.

Do tohoto projektu jsme zapojili Mateřskou škola a Základní školu Kunratice. Finanční pomoc je určena všem dětem a žákům škol zřízených hl. m. Prahou a pražskými městskými částmi, jejichž rodiny jsou ohroženy vysokou inflací a energetickou krizí.

Vzhledem k tomu, že sociální pomoc nelze vyplácet zpětně, doporučuji Vám seznámit se s podmínkami dotace co nejrychleji a to na webu hl. m. Prahy na adrese: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Lenka Alinčová
Starostka MČ Praha-Kunratice
 


Organizační info pro základní školu dále naleznete na: https://www.zskunratice.cz/web/aktuality/balicek-okamzite-pomoci-pro-prazany.11421

Vyskočit nahoru