Jste zde

29.8.2022

Slovo starostky

Vážení čtenáři,
tento příspěvek je poslední před podzimními komunálními volbami. Je tedy na místě, abych poděkovala všem svým kolegům zastupitelům, členům výborů a odborných komisí za jejich práci pro Kunratice. Poslední čtyři roky se s nimi velmi dobře spolupracovalo napříč politickým spektrem. Díky této široké nekonfliktní spolupráci se podařilo získat na investice téměř čtvrt miliardy korun včetně vlastních úspor a vhodně je proinvestovat. Shoda byla velmi jednoduchá, protože, pročtu-li si volební programy všech stran, které před čtyřmi lety na kunratickou radnici kandidovaly, a jejich zástupci byli do našeho zastupitelstva zvoleni, byly si tyto programy velmi podobné. V komunálních volbách se nemají slibovat nereálné snílkovské věci. Komunální politika je proti té velké pořádná dřina a musí se tvrdě odpracovat, má-li být úspěšná. Na malé radnici nejsou vedoucí odborů, specialisté, ale zastupitelé se toho musí rychle hodně naučit, protože za svá rozhodnutí nesou trestněprávní zodpovědnost. Zastupitelé, kteří se bojí hlasovat, na malé radnice nepatří. A to tady v posledním volebním období skutečně nebylo. Poděkování patří samozřejmě ředitelům a zaměstnancům našich školských zařízení, dobrovolným hasičům a především Vám všem, kteří jste za námi přicházeli s dobrými nápady, které jsme mohli realizovat.

Na závěr Vás chci poprosit, abyste se chopili svého práva a abyste přišli 23. a 24. září k volbám. Nikdo nic nemá jisté a Kunratice si zaslouží opět mít velmi kvalitní zastupitelstvo.

Lenka Alinčová
starostka

Vyskočit nahoru