Jste zde

21.6.2022

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

všichni jsme byli šokováni závažným obviněním dnes již bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka z organizovaného zločinu. On jako starosta malé městské části-Lysolaje chápal problémy malých městských části, které z vlastních peněz nemají na investiční výstavbu a v Zastupitelstvu hl. m. Prahy velmi úspěšně prosazoval jejich finanční podporu. Ale to neomlouvá jakékoliv páchání trestné činnosti. Korupce do politiky a veřejné správy nepatří.

Přes tyto nepříjemné záležitosti, které doba přináší, když se ohlédnu za ekonomickou stránkou hospodaření radnice, tak musím konstatovat, že toto jaro se nám na straně příjmů docela vydařilo. S ohledem na tryskový nárůst cen za energie hl. m. Praha (HMP) podpořilo neinvestiční rozpočty městských částí. Nám se tak navýšil příjem od HMP o 2 131 000 Kč. Zároveň jsme z peněz na „Strategii adaptace HMP na změnu klimatu“ získali 1 350 900 Kč na výsadbu nových stromů a zdravotní řezy stromů starších. Z kapitoly na technickou vybavenost máme na červen přislíbeno 6 500 000 Kč na náš chodníkový program. Již probíhá výběrové řízení na zhotovitele nových chodníků v Ještědské a Úhlavské ulici. Naši hasiči dostali mimořádnou dotaci 357 500 Kč na opravy hasičské techniky a doplnění opotřebované výstroje. Základní škola byla také úspěšná se svojí žádostí o dotaci a získala 1 350 900 Kč na modernizaci odborných učeben historické budovy.

Přeji Vám hezké léto, mnoho pozitivních zážitků a radosti se svými blízkými, a ať si řádně odpočinete.

Lenka Alinčová
starostka

Vyskočit nahoru