Jste zde

27.1.2022

Kácení jasanů v bažantnici

Jistě jste si všimli velkého kácení u křížení hlavních cest v bažantnici.
Ing. Petr Hrma ze společnosti Lesy hl. m. Prahy, která má bažantnici ve své správě, nám poslal dopis, ze kterého cituji:

 „ Bohužel dnes nemám úplně dobrou zprávu kol jasanů na křižovatce vedle dětského hřiště, kde aktuálně naše práce probíhají. Na podzim jsme z porostu odstranili část napadených jasanů houbovými patogeny, nic méně zima a hlavně datlovití ptáci nás utvrdily v našich obavách. Tento porost je kompletně napaden. Projev chaláry a dalších houbových chorob v jasanech je doprovázen atakem lýkohuba jasanového, což je na bázi kmene již patrné na ostatních stromech do výšky 4m od paty stromu. Dlouhodobé sucho si tak vybralo svoji daň i v této lokalitě. V uvedeném místě tedy z největší pravděpodobností vznikne holina, kterou na jaře budeme zalesňovat. Naštěstí je zde i množství semenáčků javorů, jasanů  dubu a ostatních dřevin, které po prosvětlení pomůžou přirozené obnově. Prosíme za pochopení občanů v této záležitosti, vynasnažíme se veškeré práce provést s ohledem na význam celé lokality.“

Lenka Alinčová


https://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-88-2009/lesnicka-prace-c-1-09/nekroza-jasanu-chalara-fraxinea-v-cr

Vyskočit nahoru