Jste zde

21.1.2022

Co způsobil požadavek na úklid chodníků v Zeleném údolí

Obyvatelé Zeleného údolí dobře znají problémy s pozemky, komunikacemi a inženýrskými sítěmi v této lokalitě. Nejžhavější problémy s pozemky se již podařilo vyřešit jejich výkupem. Vyřešení tristního stavu komunikací, zejména K Zelené louce bylo léta v nedohlednu. Jednotlivé odbory hl. m. Prahy (HMP) si problém přehazovaly jako horkou bramboru. Na podzim jsme velmi tlačili na odbor strategických investic (OSI), jehož tehdejší ředitel v r. 2006 podepsal převzetí komunikací a inženýrských sítí od spol. IPB Real a. s. (ředitel odboru se od té doby několikrát vyměnil), aby alespoň zařídili zimní úklid chodníků (úklid komunikací je již v systému úklidu Pražských služeb). Při dohadování s vedením OSI jsme zjistili, že o podpisu smlouvy o převzetí majetku ale vůbec nic nevědí. Uvěřili nám až v okamžiku, kdy jsme jim uvedenou smlouvu předložili.

V této chvíli vstoupil do věci náměstek primátora Petr Hlubuček s pokynem celý problém definitivně vyřešit. 18. ledna se konečně uskutečnila schůzka všech kauzou dotčených odborů, kterou jsme léta požadovali. Na schůzce bylo dohodnuto následující. OSI nejprve provede kamerový průzkum celé kanalizace, aby zjistili, zda není v některých místech porušená. Náměstek Hlubuček provede tzv. delimitaci, tedy že správa komunikací v Zeleném údolí přejde pod náměstka přes dopravu Adama Scheinherra. Ten předá správu, stejně jako jsou ostatní pražská sídliště, Technické správě komunikací, která ihned začne projektovat potřebné opravy komunikací v Zeleném údolí. Správa majetku HMP v současné době jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o vydání pozemků pod komunikacemi a se společností BYTY PODKOVA a. s. o směně pozemků pod komunikacemi za jiné pozemky v jiných částech HMP.

Samozřejmě to bude ještě nějaký rok trvat, než se vše zrealizuje, ale považuji za velký úspěch, že je konečně stanoven jasný postup a Zelené údolí má konečně reálnou naději na vyřešení všech problémů.

Lenka Alinčová
starostka


Vyskočit nahoru