Jste zde

17.8.2021

Slovo starostky

Vážení čtenáři,

před několika dny jsem něco soukromého řešila se starostou města Tanvald. V průběhu našeho jednání intenzivně řešil zásadní problém: sekat trávu nebo nesekat? A tak vidím, že tento problém je všude stejný. Když jsme v červnu prováděli celoplošnou seč v Kunraticích, volali lidé, že zrovna neprší a tráva neporoste a že zabíjíme larvy, broučky a další hmyz, a ať okamžitě přestaneme sekat. Podle přání jsme pozdrželi sečení o několik dní, a přišly extrémně dlouhé a silné deště, a tím i rychle vyrostla tráva do velké výšky a opět to bylo špatně. Aby se vše stihlo posekat, najali jsme externí firmu na seč pozemků, které nemáme smluvně ošetřené s firmou pana Richtera. Mít hodně perfektně udržované zeleně je v dnešní době velký finančně náročný luxus. Snažíme se mu aspoň trochu přiblížit. Ale tak moc mě trápí velký vandalismus jak na životním prostředí (pořezané a polámané stromy), tak na dětských hřištích a mobiliáři (rozkopaná branka do parku, zničené odpadkové koše, posprejované cedule, rozbitá zrcadla u silnic apod). Bez toho by byly Kunratice mnohem hezčí.

Vzhledem k tomu, že kvůli koronaviru jsme museli zrušit Divadlo v parku, chceme se o to víc soustředit na rozšíření programu akce Babí léto v pohybu, která se bude konat v sobotu 11. září. Přijďte celé rodiny. Bude tam pro Vás všechny dost zábavy. Ostatně celý zářijový kulturní program je nabitý. Využijte toho.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru