Jste zde

11.2.2021

Slovo starostky

„Vážení spoluobčané,

dostáváte do rukou první číslo KUNRATICKÉHO ZPRAVODAJE-INFORMÁTORA, který vydává Místní zastupitelstvo a Místní úřad v Praze-Kunraticích.“

To je úvod úplně prvního čísla Kunratického zpravodaje (KZ), který vyšel v březnu 1991. Podrobný článek o historii Kunratického zpravodaje naleznete v archivu KZ na našich stránkách www.praha-kunratice.cz číslo 1/2011 strana 3 pod názvem „20. ročník Kunratického zpravodaje“ od tehdejšího šéfredaktora Svatomíra Mydlarčíka.  V roce 2021 si připomeneme i další významné výročí. V lednu uběhlo již 600 let od obléhání a dobytí Nového hradu v Kunraticích. Tuto událost si podrobně připomeneme v příštím čísle Kunratického zpravodaje.

Uvnitř tohoto zpravodaje naleznete rozhovor s naším panem doktorem Macharáčkem. Velice Vám jej doporučuji přečíst i s ohledem na stávající epidemickou situaci. Zůstává rozum zcela stát, že v této těžké situaci, kdy světlem na konci tunelu je proočkování co největšího počtu obyvatel a obzvlášť seniorů, kteří jsou covidem-19 nejvíce ohroženou skupinou, se našel někdo, kdo se pokouší naše seniory odradit od očkování a straší je. Roznáší do schránek některých kunratických seniorů dopis, v němž uvádí, že po očkování zemřou. Již jsme podali trestní oznámení a vyšetřuje jej kriminální policie.

Na závěr něco potěšujícího. Ozvali se nám někteří obyvatelé sídliště Zeleného údolí s tím, že konečně mají pozemky pod domy odkoupené od společnosti GV Reality a.s. a jsou zapsány na katastru do jejich vlastnictví. Původně tato společnost chtěla, aby pozemky ve vnitroblocích a přilehlou zeleň museli tito lidé také odkoupit. Díky tomu, že se nám podařilo přesvědčit hlavní město Prahu, aby pozemky vykoupilo, mohlo konečně dojít k odkupu pozemků pod domy a jejich vlastníci tak ušetřili nemalé peníze.

Lenka Alinčová

 

Celé číslo Kunratického zpravodaje naleznete na: https://www.praha-kunratice.cz/sites/default/files/zpravodaj/zpravodaj-kunratice_1-2021_web.pdf

Vyskočit nahoru