Jste zde

7.12.2020

Slovo starostky

Vánoční spoluobčané,

koronavirová epidemie nás v letošním roce připravila o velkou část společenských akcí, dovolených, ale hlavně hodně lidí také o práci a pravidelné příjmy. Naše děti přišly o vzdělání, které nebude vždy jednoduché dohnat. Kunratická škola se s distanční výukou vyrovnala se ctí, ale jsou oblasti v naší zemi, kde se žáci ani nedostali k počítačům, protože je prostě neměli. Bohužel do doby plošného očkování se nedá předpokládat návrat do běžného života. Účinná dostupná vakcína bude pro nás tím nejlepším dárkem. Zdá se, že bude brzy k dispozici. Bez ní se po každém rozvolnění omezení epidemická situace opět zhorší.

Velmi si cením solidarity a ochoty mnohých z Vás pomáhat druhým. Rok 2020 hodně napověděl o našem charakteru. Proto chci poděkovat všem, kteří se zapojili do pomoci druhým i přes nebezpečí nákazy, které při osobních kontaktech hrozí. Chci poděkovat učitelkám a učitelům a celému školnímu personálu jak mateřské, tak základní školy, našim dobrovolným hasičům, skautům, zdravotníkům, všem dobrovolníkům, a abych na někoho nezapomněla, tak určitě všem, kdo se zapojili do pomoci druhým.

Letošní Vánoce jsou z důvodu omezení volného pohybu více než jindy o rodině. Přeji Vám krásné vánoční svátky v kruhu rodinném, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2021 a hlavně rychlý návrat do předkoronavirového stavu.

Lenka Alinčová

  

 

 

 

Vyskočit nahoru