Jste zde

19.10.2020

Vážení spoluobčané,

Kunratický zpravodaj je dvouměsíčník, takže slovo starostky, než se k Vám dostane, nebude asi v dnešní hektické situaci, kdy se situace mění z hodiny na hodinu, zcela aktuální. Píšu ve chvíli, kdy vláda vyhlásila úplné uzavření škol. Primátor hl. m. Prahy určil vybrané školy, které vykonávají nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let pro přesně vyjmenované profese, především zdravotníků, hasičů, policistů, učitelů apod. Mezi tyto školy byla zařazena i naše kunratická škola. Toto opatření nám umožnilo zachovat v provozu naši mateřskou školu, jejíž část zaměstnanců má malé děti. Otázkou je, zda budou otevřené mateřské školy v době, kdy dostanete do rukou toto vydání Kunratického zpravodaje. Možné je, že v kunratických školách je zatím covidová situace lepší než jinde, protože jsme nepodlehli předvolební rétorice naší vlády a kunratické děti po dohodě s panem ředitelem nastupovaly již 1. září do ZŠ Kunratice v rouškách a naše školská zařízení přijala ta nejpřísnější hygienická opatření, jako je např. naprosté oddělení jednotlivých pater v mateřské škole apod. Personál školských zařízení jsme vybavili filtry z nanotechnologického materiálu, školy disponují generátory na výrobu ozónu na dezinfekci prostor včetně výkonného stroje na dezinfekci školní jídelny a tělocvičny. Neustále doplňujeme dezinfekci na zastávkách autobusů. Po domluvě na telefonu ji stále distribuujeme, je k vyzvednutí na radnici. Nedělejme si ale zbytečné naděje, že budou Kunratice epidemie ušetřeny. Virus je natolik agresivní, že pokud nebudeme striktně dodržovat doporučení epidemiologů tj. důsledně nosit roušky, používat dezinfekci, omezovat osobní kontakty apod., také u nás se plošně rozšíří.

Je jasné, že v tuto chvíli nevíme, zda a kdy se uskuteční naplánované společenské, kulturní či sportovní akce.  Zcela určitě se neuskuteční ples kunratické radnice. Rádi bychom uskutečnili alespoň venkovní akce jak ve spojení s rodinným centrem Svatomartinskou jízdu, tak i naše Rozsvěcení vánočního stromu. Sledujte, prosím, naše webové stránky www.praha-kunratice.cz., kde se všechny aktuality včas dozvíte. V této chvíli Vám přeji především hodně zdraví a pevné nervy!

                                                                                                         Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru