Jste zde

11.6.2020

Vážení spoluobčané,

na konci května se život začal vracet do normálnějších kolejí. Částečně se otevřely školy a restaurace. Obnovily se kulturní, sportovní a další akce. Ekonomické důsledky tohoto jara budeme ještě dlouho vnímat. Proto mám radost, že můžu napsat i pár skutečně dobrých zpráv. Konečně jsou pozemky v Zeleném údolí, na kterých se nachází veřejná zeleň, přepsány ze společnosti GV Reality, s.r.o. na město Prahu a naše zastupitelstvo požádalo o jejich svěření do správy. Také zápisy do mateřské a základní školy, které letos proběhly zcela neobvykle, pouze písemně, dopadly pro všechny děti s trvalým bydlištěm v Kunraticích dobře a byly přijaty. Revitalizace rybníčku Ohrada by měla být v době vydání tohoto čísla hotova. Teď jen, aby napršelo, a rybníček se naplnil dešťovou vodou z přilehlých ulic a školského areálu. Zadržování dešťových přívalových vod je jeho hlavní funkcí. Také oprava chodníků na hřbitově spěje k závěru. Koronavirová situace nám umožnila zahájit rekonstrukci staré budovy mateřské školy dříve a budeme moci školku pro děti otevřít již v půlce srpna, abychom tak mohli odlehčit značně vytíženým rodinám. V září se také rozjedeme s našimi seniory na výlety. Blíže o tom píše moje zástupkyně paní Petra Hilmarová.

Musím poděkovat paní ředitelce Mateřské školy Kunratice Alici Hozmanové, panu řediteli Základní školy Kunratice Vítu Beranovi a všem, kteří v našich školách pracují za obrovské nasazení, se kterým se dětem na dálku a později i ve školách v omezených podmínkách věnují. Obě naše školy obstály na jedničku.

Vám všem přeji, abyste rychle zapomněli na nepříjemnosti, které nám koronavirus přinesl, prožili hezké léto se svými rodinami a načerpali hodně sil.

                                                                      Lenka Alinčová                                                            

Vyskočit nahoru