Jste zde

5.4.2020

Vážení spoluobčané

místo Slovo starostky, bychom měli tento článek nazvat Kunratice v době koronavirové nákazy.

Když se podívám na únorové vydání Kunratického zpravodaje, je mi smutno. Mnoho optimismu, plánů na letošní rok, energie, a najednou strašné probuzení do pandemie způsobené koronavirem, onemocněním nazývaným COVID-19, ve Francii nazývaným čínská chřipka. Tato celosvětová pandemie bude mít nedozírné následky. Ve chvíli, kdy píši tento článek, netuším, co všechno se bude dít, až budete číst tyto řádky. Zatím je vyhlášený stav nouze, ten bude v době roznosu KZ doufám již zmírněn. Je povinné nošení roušek. Školy a většina mateřských škol (vyjma těch kraji určených pro děti zaměstnanců Jednotného záchranného systému), restaurace, hotely a další jsou uzavřeny. Svatby se nekonají, fotografové přišli o práci. Nikdo nekupuje najednou zbytečné věci jako květiny apod. Živnostníci jako kadeřnictví, pedikúra, ale i prodejny aut a další dostali příkaz uzavřít své provozovny. Můj výčet se především týká kunratických zavřených prodejen a provozoven. Sportovní haly a všechna další sportoviště a dětská hřiště rovněž nefungují. Hlady netrpíme. Obchody s potravinami, drogerií a další obchody s udělenou výjimkou zatím spolehlivě fungují. Všechny velké hromadné akce minimálně v prvním pololetí letošního roku jako Divadlo v parku, výlety pro seniory, koncerty pro seniory v Domě s chráněnými byty, běhy v Kunratickém lese apod. jsou zrušeny. Hlavním úkolem je teď přežít s co nejmenšími obětmi, které nyní již jsou. Celá tato situace působí na naši psychiku a způsobí obrovské ekonomické problémy celému světu. Její důsledky poneseme my všichni. V tuto chvíli si nedovedu představit, co všechno nás čeká. Naší prioritou je chránit naše seniory a oslabené, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou. Proto jsem hrdá na všechny, kteří se bez nároku na odměnu ihned po zjištění, že stát, ani pražský magistrát nejsou připraveni nám pomoci, nabídli dobrovolnou pomoc. V tuto chvíli hodně zafungovaly sociální sítě a naše webové stránky. Ráda bych všechny dobrovolníky jmenovala, ale nemohu. Mohla bych na někoho zapomenout, možná by pro ně nestačila ani tato stránka. Je to fantastická vlna solidarity, řekla bych, že pro náš národ typická. Děkuji Vám všem.

Co bude dál, přesně zatím nevíme. Obrátili se na nás někteří nájemci našich pozemků a nebytových prostor, kterým vyhlášením vlády byl zastaven provoz firem s tím, že je pro ně placení nájmů v době vyhlášeného stavu nouze likvidační. Oslovila jsem všechny kolegy zastupitele a shodli jsme se jednomyslně na tom, že našim nájemcům chceme pomoci. Jen musíme počkat na to, jak dlouho bude stávající situace trvat a jak pomůže podnikatelům stát. Zatím mohou požádat o odklad plateb.

Snažíme se podnikatelům pomoci tím, že nerušíme zakázky, na které máme uzavřené smlouvy. Jedná se o výstavbu chodníků na hřbitově a podél Vídeňské ulice, rekonstrukci Mateřské školy Kunratice, na kterou jsme obdrželi mimořádnou dotaci pražského magistrátu ve výši 7 milionů korun, v nejbližších dnech očekáváme dodání nové hasičské cisterny za cenu téměř 8 milionů korun, pokračuje revitalizace rybníčku Ohrada. Nově jsme získali dotaci hlavního města Prahy ve výši 2,5 milionů korun na instalování venkovních žaluzií do dvou pavilonů základní školy. Budeme se stále starat o zeleň, úklid apod. Nyní je to především na státu a nás samosprávách, abychom našimi investicemi podpořili podnikatele.

Na závěr chci poděkovat svému zástupci Ivanu Hýžovi a našemu referentu dopravy Martinu Kubátovi za obětavý rozvoz ochranných pomůcek, vietnamským spoluobčanům za výrobu a darování velmi účinných dezinfekcí, které nám poskytli v době, kdy jsme od státu, ani od magistrátu neměli vůbec nic, všem Vám dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří jste ve dne v noci šili bavlněné roušky, které jsou nakonec účinnější než ty jednorázové a dále všem, kteří zajišťují nákupy a další služby našim seniorům a zdravotně postiženým.

Jste fantastičtí! Děkuji.

                                                                                                                          Lenka Alinčová

                                                                                                                                                                 

Vyskočit nahoru