Jste zde

10.12.2019

Vážení spoluobčané,

ve chvílích, kdy toto slovo starostky píši, mají Kunratice již hotový rozpočet na příští rok a až ho budete číst, pevně věřím, že bude naším zastupitelstvem schválen. Alespoň byl tak projednán na poradě zastupitelů už 18. listopadu. Tak ranou přípravu rozpočtu nám umožnily informace o dotačních vztazích schválených Radou hlavního města Prahy. Rozpočet na první pohled vypadá deficitní, ale když budou do příštího roku převedeny nevyčerpané peníze z dotací magistrátu z letošního roku a obdržíme stejnou dotaci z rezervy pro městské části jako v roce 2019, nevyčerpáme tak ani všechny peníze získané z vlastních příjmů z pronájmů budov a pozemků.

V prosinci tak já i moji kolegové budeme mít více času vychutnat si vánoční atmosféru, rozsvěcení vánočních stromů, navštívit adventní koncerty, projít si svátečně vyzdobenou Prahu se všemi vánočními trhy, dát si svařené víno, které chutná na vymrzlé ulici zcela jinak než doma, prostě si ten adventní čas užít.

Na tomto místě chci poděkovat panu Kamilu Zieglerovi za nemalý finanční dar, který nám věnoval na pořízení nového pomníčku obětem Pražského povstání Václava Maška a Viktora Krampery.

Přeji Vám krásné vánoční svátky, pohodu v rodinném kruhu a s přáteli, veselého Silvestra a hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2020.

 Lenka Alinčová                                                                                            

                                                                                                                        

Vyskočit nahoru