Jste zde

22.7.2019

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech se rozjasnilo nejenom pro kunratickou radnici, ale také pro velkou část obyvatel Zeleného údolí (ZÚ). Majitel vnitrobloků a další zeleně veřejného prostranství v ZÚ společnost GV Reality nabídla tyto své pozemky k odkoupení městu Praze. 11. června Výbor pro správu majetku hlavního města Prahy jednomyslně napříč politickým spektrem odkoupení těchto pozemků za cenu 6 milionů 250 tisíc korun stanovenou znaleckým posudkem odsouhlasil. Lze tudíž předpokládat, že bude pro nákup pozemků hlasovat i celé pražské zastupitelstvo. Součástí smlouvy by měla být i dohoda, že GV Reality již nebude pokračovat v soudním sporu s kunratickou radnicí, v němž žádá finanční úhradu za bezdůvodné obohacení za užívání jejich pozemků. Měla by tím skončit peripetie, která začala v roce 1997 podpisem smlouvy o nájmu pozemků na výstavbu bytových domů mezi společností IPB REAL a IKEM s následným obnovením vlastnického práva části pozemků Lidovému bytovému družstvu, a poté jejich prodejem společnosti GV Reality. Na jednání uvedeného výboru jsem se zavázala, že kunratická radnice převezme správu zeleně na odkoupených pozemcích. Mohl by tak konečně zase jednou skončit jeden velký problém Kunratic happyendem.

Vzhledem k tomu, že nastal čas letních prázdnin a dovolených, Vám přeji hodně klidu, rodinné pohody a zajímavých zážitků tak, abyste načerpali hodně sil a energie.

                                                                                                   Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru