Jste zde

6.11.2018

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za Vaši velkou podporu v komunálních volbách pro Hnutí Praha-Kunratice. Vaše podpora je pro nás skutečně velmi zavazující. I když jsme volby výrazně vyhráli, dohodli jsme se na úzké spolupráci se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly. Věřím, že to přinese prospěch všem kunratickým občanům. Vše, co jsme si na příští čtyři roky naplánovali, naleznete v programovém prohlášení Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice.

Doporučuji Vám prostudovat poslední stránku tohoto čísla Kunratického zpravodaje, kde najdete všechny kulturní akce, které jsou přichystány na období adventu a závěr roku. Především chci upozornit na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, který nám již tradičně sponzorsky ozdobí pan Jakub Olbert. O kulturní program se postarají žáci kunratických škol, tedy základní umělecké školy, základní a mateřské školy. Aby vše skutečně klaplo, organizaci jsme již tradičně zadali panu Janu Andeltovi s jeho společností Divadlo v parku. Zkuste před vánočními svátky zvolnit a předvánoční čas si skutečně vychutnat.

Ing.Lenka Alinčová

 

Vyskočit nahoru