Jste zde

19.6.2018

Vážení spoluobčané,

každý starosta by měl být spokojen, když o zasedání zastupitelstva mají obyvatelé obce-městské části zájem. Ale běžné to není. Proto jsem byla překvapena, když jsem viděla, že na květnovém zasedání zastupitelstva Kunratic je plně zaplněný sál. Jednací sál zcela zaplnili členové Sboru dobrovolných hasičů Praha-Kunratice (SDH). Přišli žádat zastupitele Ing. Mydlarčíka o omluvu za jeho dle členů SDH zcela nepravdivých pomluv a informací uveřejněných v časopise Ledňáček ohledně odvolání velitele Výjezdové jednotky Jakuba Hubálka, pro které hlasoval i člen Sboru dobrovolných hasičů opoziční zastupitel Ing. Vrba. Bohužel se pan Mydlarčík na poslední chvíli z jednání zastupitelstva omluvil. Ale starosta SDH slíbil, že se na příští jednání zastupitelstva dobrovolní hasiči dostaví opět.

Jestli Vám mohu poradit nějakou opravdu kunratickou zajímavost, vydejte se v úterý 26. června od 16,00 hodin do základní školy Kunratice, kde budou vystaveny všechny kunratické kroniky, i ty uložené v archivu hl. m. Prahy, pozemkové knihy, Kunratické zpravodaje a srovnávací fotografie „Kunratice dříve a nyní“. Všechny tiskoviny jsme nechali nově svázat a měly by Vás zaujmout.

Přeji Vám krásné prožití letních dovolených a načerpání sil do dalších období.

Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru