Jste zde

16.4.2018

Vážení spoluobčané Kunratic,

nevím, zda to také tak cítíte i Vy, ale já si s jarem, které na sebe nechalo tak dlouho čekat, připadám mnohem svěžejší.  Je radost se kolem sebe dívat, jak vše raší a šedivá tráva se zazelenala.  Především je potřeba poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, protože díky jim vypadají Kunratice velice pěkně.

Na druhou stranu jaro přineslo pokračování rekonstrukcí místních komunikací, především se jedná o ulici Labská, Úhlavská, Ploučnická, K Borovíčku, Hřbitovní a Šebkova, a s tím i dost hluku a prachu. Ale bez těchto průvodních jevů se žádná velká stavba neobejde. Tyto rekonstrukce provádí naše městská část z vlastních finančních prostředků. V průběhu jara k nim přibude velká rekonstrukce ulice Volarské, včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložek sítí. Je to akce prováděná hl. m. Prahou. Z pěti přihlášených firem již byla vybrána stavební společnost Čermák a Hrachovec a.s., která nabídla nejnižší cenu v celkové výši 11 milionů korun. Dle výkazu výměr je tato cena přiměřená. Nyní se ještě čeká na potvrzení výběru této firmy Radou hl.m. Prahy. Také pokračuje dostavba jídelního prostoru školní jídelny a hasičské zbrojnice. Vedle našich uzavírek navíc v souvislosti s rekonstrukcí západní větve ul. Libušské pociťují Kunratice výrazný nárůst počtu projíždějících vozidel.

Přeji Vám všem pevné nervy, velkou dávku trpělivosti a příjemné jarní počasí.

Ing.Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru