Jste zde

19.2.2018

Vážení spoluobčané,

Zdravím Vás s a přeji všem úspěšný nový rok.

Pro radnici byl závěr roku poněkud náročný, protože jsme 20. prosince schvalovali rozpočet na rok 2018, abychom se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. Rozpočet je vyrovnaný zapojením vlastních úspor z minulých let, protože zahrnuje velké investice. Ve schváleném rozpočtu je počítáno se zapojením 10 milionů z rezerv z vedlejší hospodářské činnosti. Skutečnost bude nakonec nejspíš zcela jiná, protože budeme žádat hl. m. Prahu (HMP) o přesunutí nevyčerpaných dotací z loňského roku na dostavbu hasičské zbrojnice a školní jídelny do letošního roku ve výši cca 10 milionů korun a určitě budeme žádat o novou dotaci na rekonstrukce komunikací z rezervy pro městské části, s jejichž investicí nyní počítáme z vlastních finančních rezerv. V rozpočtu HMP je pro městské části v rezervě připraveno 500 mil. korun.  Také máme od náměstka primátorky HMP Petra Dolínka přislíbenou mimořádnou dotaci ve výši 20 milionů na rekonstrukci školních sportovišť. V rezervách Kunratic tak stále zůstává dalších téměř 30 milionů korun, takže nikdo se nemusí obávat, že bychom Kunratice zadlužili. Přitom budeme mít dostatek finančních prostředků pro projektované investiční akce v letošním roce.

 

LA

Vyskočit nahoru