Jste zde

17.10.2017

Vážení spoluobčané,

   kdyby bylo všechno tak hezké, jak bychom si to představovali, nyní bychom se potkávali po letní dovolené usměvaví a v dobré náladě. Ale to, co nám pražská doprava dnes a denně naděluje, je jenom stres. Nejenom, že neexistuje žádné koncepční řešení celopražské dopravy s integrací Středočechů, kdy každé ráno přijíždí do naší metropole desítky tisíc aut (nejčastěji jeden řidič v jednom vozidle), ale ani nefunguje žádná dohoda mezi pražskými organizacemi, které spravují, či opravují pražské komunikace. Tak bez našeho souhlasu došlo k souběžnému uzavření ulice Jalodvorské a části ulice Vídeňské a ještě navrch s tím, že ulice Vídeňská měla špatně značené dopravně-inženýrské označení (DIO). To znamená, že ulice Vídeňská na začátku uzávěry od Tří svatých nebyla správně označena pro průjezdnou dopravní obsluhu.

Kritická situace se však netýká pouze Kunratic, ale všech okrajových částí Prahy, kudy procházejí tzv. výpadovky. Konečné řešení přinese pouze dokončení obchvatu Prahy, který je bohužel zatím v nedohlednu a vyřešení parkování v Praze, tj. výstavba parkovišť P+R na hranicích naší metropole a integrace pražské hromadné dopravy se středočeskou.

Doufám, že k 31. 10. skutečně skončí všechny opravy kunratických celoměstsky významných ulic a bude zde nastolen normální provoz.

Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru