Jste zde

21.4.2017

Vážení spoluobčané,

jsem ráda, že se nenaplnily předpovědi některých sýčků, že Kunratice nedosáhnou na slušné magistrátní peníze, protože Hnutí Praha-Kunratice, za které jsem byla zvolena, nemá zastoupení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (ZHMP). Osvědčilo se mít připravené kvalitní projekty a umět si je obhájit. Na konci března ZHMP rozdělilo rezervu pro městské části. S projektem plošných rekonstrukcí komunikací jsme získali maximální možnou přidělovanou dotaci pro tzv. malé městské části, tj. 20 milionů korun. Také jsme od ZHMP získali 3 miliony na půdní vestavbu hasičské zbrojnice a souhlas na dostavbu jídelního prostoru školní jídelny, výměnu oken, zateplení a výměnu kotlů ve staré školní budově za cenu 18 milionů korun z rozpočtu hl. m. Prahy. Můžeme tak vlastní finanční prostředky připravené na tyto projekty použít na jiné investice. Patří sem mimo jiné dokončení revitalizace území mezi Olšanským potokem a bývalým kravínem a příprava projektů na rekonstrukce dalších komunikací. S napětím sledujeme jednání hl. m. Prahy s Ministerstvem kultury ČR, které hl. m. Praha požádalo o bezúplatný převod do svého vlastnictví.

Na závěr si Vás dovoluji pozvat na požehnání zachráněné sochy sv. Jana Nepomuckého, které proběhne dne 16.5.2017 od 18,45 hod na Kostelním náměstí. Podrobnosti najdete dále v samostatném článku.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru