Jste zde

16.2.2017

Vážení spoluobčané,

nejdůležitější událostí těchto dní pro naši městskou část je schválení nákupu rybníků Šeberáku a Olšanského do vlastnictví hlavního města Prahy. Oba rybníky čekají rozsáhlé opravy a odbahnění. Provede je příspěvková organizace magistrátu Lesy hl. m. Prahy, která teď bude spravovat celé povodí Kunratic­kého potoka a všech vodních ploch na jeho toku.

Letošní tuhá zima provětrá radniční peněženku jak za cenu úklidu sněhu a náledí, tak za cenu energií přede­vším ve školách. Vím, že byste si přáli intenzivnější zimní úklid, ale Praha není na extrémní zimní podmínky vybavená. Vzhledem k tomu, že pražská zima je krátká, firmy, které se zimním úklidem zabývají, nevlastní stroje na zimní údržbu v kapacitě, které by bylo třeba při kalamitách.

Společnost DIPRO s.r.o. nám již odevzdala projektovou dokumentaci na plošné opravy 15 komunikací a nyní připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Pokud se nic nepokazí, bude to největší investiční akce zvlášt­ních kunratických úspor od roku 1989- Předpokládáme, že cena bude 35-40 milionů korun.

Závěrem bych ráda opravila nepřesnost z minulého slova starostky. ]. Vrba formálně nevystoupil z Hnutí Praha -Kunratice.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru