Jste zde

12.12.2016

Vážení spoluobčané,

  nejprve bych chtěla poděkovat panu Jakubovi Olbertovi, který již tradičně vyzdobil Kunratice a navodil tak krásnou vánoční atmosféru. Na radnici jsou pro nás vánoční svátky zatím jenom krásným příslibem, protože jsme intenzivně pracovali na rozpočtu na příští rok, jelikož rozpočtové provizorium by nám neumožnilo plynule pokračovat v investičních akcích jako je například dostavba školy. Nečekané vystoupení zastupitelů Městské části Praha-Kunratice Jiřího Vraného a Jaroslava Vrby z-Hnutí Praha-Kunratice si vyžádalo zásadní změnu v zastupitelstvu. Bylo podepsáno memorandum mezi Hnutím Praha-Kunratice a TOP 09 o uzavření koalice. Na jednání zastupitelstva bylo schváleno navýšení počtu uvolněných zastupitelů na tři (počtem uvolněných zastupitelů se jedná o návrat do doby před úmrtím našeho kolegy Václava Chalupy) a zástupcem starostky byl zvolen Ing. Karel Fíla z TOP 09, který tak na radnici doplnil starostku Ing. Lenku Alinčovou z Hnutí Praha-Kunratice a zástupce starostky Ivana Hýžu takéž Hnutí Praha-Kunratice. Předsedou finančního výboru pak byl zvolen Ing. Miloš Langr z TOP 09. Doufám, že si jsou Jiří Vraný a Jaroslav Vrba vědomi, že byli zvoleni do zastupitelstva za Hnutí Praha-Kunratice, a že povystoupení z tohoto hnutí rezignují i namísto zastupitelů MČ Praha-Kunratice. Pevně věřím, že jednáním posledního Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice byla překonána krize a můžeme se vrátit ke každodenní práci. Dovoluji si Vám popřát krásné vánoční svátky a hodně zdraví i úspěchů do roku2017.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru