Jste zde

14.10.2016

Vážení spoluobčané,

poslední dobou jsem zaplavena Vašimi dotazy, jaká je skutečnost s Kunratickým zámkem. Šíří se dezinformace, že zdevastovaný zámek s odhadovanými náklady na rekonstrukci ve výši cca 150 milionů  + DPH převezme do své správy kunratická radnice a pražský magistrát jí dá peníze na opravu. Toto tvrzení je velice nezodpovědné, protože takto vysoké finanční částky Magistrát hl. m. Prahy dle svých vnitřních směrnic nikomu nedává. Na můj dotaz u náměstka primátorky Petra Dolínka a radní Jany Plamínkové (oba magistrátní koalice) jsem dostala odpověď, že takto nebyl záměr rekonstrukce Kunratického zámku v koalici projednán. A ani Hnutí Praha-Kunratice, které je ve vedení kunratické radnice, nebude riskovat, že získá zdevastovaný zámek do své správy, protože jej nikdo v již dvakrát nabízeném prodeji Ministerstva kultury ČR koupit nechtěl a ministerstvo se ho chce zbavit, protože pro něj znamená pouze finanční zátěž. Jak jsem již dříve psala, za MČ Kunratice jsem byla přizvaná vedením hl.m. Prahy na schůzku s radním Wolfem,  ředitelem Národního muzea a ředitelem Odboru správy majetku hl. m. Prahy, kde bylo dohodnuto, že naše městská část připraví záměr využití budovy Kunratického zámku. To se již stalo. Nyní společnost EQUITA Consulting s.r.o., která byla vybrána Magistrátem hl. m. Prahy ve výběrovém řízení, zpracovává odhad nákladů na rekonstrukci. Následně dle dohody bude probíhat proces převodu zámku na hl. m. Prahu, rekonstrukce  a teprve potom převod na Městskou část Praha-Kunratice. Máme velký zájem na rekonstrukci zámku, ale v žádném případě  nemůžeme dopustit zadlužení MČ.

Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru