Jste zde

16.8.2016

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

doufám, že jste si v létě udělali na sebe a své blízké čas a na dovolené načerpali síly do dalšího období. Na radnici jsme na období letních prázdnin a dovolených naplánovali některé stavby a úpravy, aby co nejméně zatěžovaly běžný provozní rok, ale bohužel zejména u opravy melioračního kanálu při ulici K  Libuši dochází ke zpoždění, jak píši v samostatném článku na straně 8 kunratického zpravodaje. Zvlášť nepříjemné je, že se do 1. září nejspíš nestihne přesunout na své místo autobusová zastávka Kunratická škola. Musím poprosit rodiče žáků o velkou dávku trpělivosti, protože zároveň probíhá dostavba 4 tříd Základní školy Kunra-tice, jejíž součástí je i úprava vnitřního parkoviště. Auta tedy nebudou moci zajíždět přímo do školského areálu. S Životem 90 vedeme jednání o možnosti napojení našich seniorů na jejich tísňovou linku prostřednictvím speciálních bezpečnostních náramků, popř. přívěšků. Dovoluji si všechny zájemce o tuto službu pozvat na prezentaci této služby, jak píši v článku na straně 5. Na závěr nejspíš potěším obyvatele z lokality Zelené domky, protože Odbor technické vybavenosti hl. m. Prahy se dušuje, že v  září skutečně zahájí opravu povrchů v ulici Maternova  a v  říjnu Pražského povstání.

 Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru