Jste zde

20.6.2016

Slovo starostky

Poslední půlrok bylo velmi zajímavé sledovat dění na pražském Magistrátu. Tak jak se měnily možné koalice včetně programových priorit, tak se měnily i informace, které ulice v Kunraticích město Praha začne opravovat. V dubnu byla konečně sestavena staronová koalice a ta hned na svém prvním zasedání schválila vypsání záměru na rekonstrukci ulice K Zeleným domkům. Předpokládám, že s vlastní prací se začne na jaře příštího roku. Teď se upravuje původní projekt, který by měl obsahovat moderní přístup k dešťovým vodám. To znamená, že se nebude stavět dešťová kanalizace, ale podél ulice se vybudují vsakovací prvky, aby se zadržela voda v krajině. Je to velmi významný posun, který má zabránit jak povodním, tak vysychání krajiny. Tímto novým řešením se cena za renovaci ulice K Zeleným domkům zlevní skoro o 30 milionů korun. Rekonstrukci má předcházet oprava povrchů v ulicích Pražského povstání a Maternova. Podle sdělení Odboru technické vybavenosti se počítá se zahájením prací v září. 7. července začne oprava melioračního kanálu v ulici K Libuši. Je naplánovaná na období prázdnin, protože po dobu jejího trvání bude přemístěna autobusová zastávka U Kunratické školy, kterou nejvíce využívají žáci našich škol. Přeji Vám krásnou dovolenou a nabrání sil do dalšího období.

Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru