Jste zde

20.4.2016

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,

věřím, že jarní počasí přineslo Vám

všem lepší náladu a víc energie.

V současné době u nás na radnici

probíhají dvě velká výběrová řízení.

V prvním případě se jedná o výběr

zhotovitele opravy melioračního

kanálu, který vede od OC Kunratice do

rybníku Ohrada. Tato stavba by měla

ukončit vysychání rybníčku. V druhém

případě jde o dostavbu posledních

4 tříd naší základní školy. Pražský

magistrát nám na dostavbu poskytl

účelovou dotaci ve výši 15 milionů

korun. Jedná se o 3. etapu podle

komplexní studie dostavby školy

z roku 2012.

Město Praha zadalo zpracování

projektové dokumentace na opravy

povrchů v ulicích Pražského povstání

a Maternova. Oprava těchto ulic je

nezbytná pro budoucí rekonstrukci

ulice K Zeleným domkům, protože budou

sloužit pro obyvatele této lokality

jako objízdné trasy.

Zároveň zadalo zpracování dokumentace

nutné pro výběr zhotovitele

opravy Volarské ulice. Všechny tyto

práce v objemu zhruba 35 milionů

korun by měly proběhnout

na podzim.

Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru