Jste zde

19.2.2016

Vážení spoluobčané,

jak jsem již psala v posledním čísle, závěr roku jsme věnovali nejdůležitějšímu dokumentu, a to je rozpočet tohoto roku. Jsem ráda, že jej naše zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy zastupitelů, nejenom většinovými zastupiteli zvolenými za Hnutí Praha-Kunratice, ale i hlasy ANO, TOP09 a ČSSD. Rozpočet je v podstatě přebytkový, protože v něm nejsou zapojeny příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ). Tyto příjmy chceme zapojit v následujících dvou letech především do opravy komunikací.

Hl.m. Praha letos vyčlenilo na technickou vybavenost Kunratic 35 mil. korun. V současné době Odbor technické vybavenosti hl.m. Prahy prověřuje stavební připravenost rekonstrukce ul. K Zeleným domkům, popř. ul. Volarské, Pražského povstání a Maternova. Dle výsledku plánuje v letošním roce realizovat jednu z uvedených staveb. Až se dozvíme výsledek, budeme pečlivě zvažovat, které komunikace můžeme opravit vlastními silami.

Mám radost z výše uvedených příjmů z VHČ, které činí více jak 8 milionů korun. Od kolegů starostů jiných malých městských částí vím, že jejich příjmy z VHČ se pohybují v řádu statisíců. Naše příjmy z VHČ jsou výsledkem letité snahy vedení kunratické radnice dlouhodobě pronajímat komerčně využitelné pozemky a budovy a ne se jich zbavovat.

Podrobný rozpočet je zveřejněn na našich stránkách na adrese www.praha-kunratice.cz.

Ing. Lenka Alinčová

starostka MČ Praha-Kunratice

Vyskočit nahoru