Jste zde

12.10.2015

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech Rada hl.m. Prahy rozhoduje o zásadních tématech, která budou mít důležitý vliv na naši městskou část v nejbližší době. Jedná s Ministerstvem kultury ČR o budoucnosti Kunratického zámku (o tom píši v samostatném článku) a především o způsobu rekonstrukce ul. K Zeleným domkům.

Projekt rekonstrukce ul. K Zeleným domkům byl hl.m. Prahou navržen na počátku milénia, tedy v době, kdy Praha měla každý rok na své investice zhruba ročně o 7 miliard korun více, než je tomu nyní. Projekt byl zpracován velkoryse včetně výstavby dešťové kanalizace a parkovacích stání. V dnešní době, kdy peníze zoufale chybí, je dle sdělení vedení města nákladná rekonstrukce v rozsahu cca 135 mil. korun nereálná. Proto se Odbor technické infrastruktury hl.m. Prahy rozhodl plánovanou rekonstrukci realizovat v jednodušší a tím i levnější variantě, která by nebyla v kolizi s finančními možnostmi a plány hl.m. Prahy pro příští rok. Podmínkou bylo zlevnění stavby o cca 50 mil. korun. Součástí této varianty by měla zůstat i oprava nejhůře zničených přilehlých komunikací.

Zlevnění projektu by měl především přinést jiný způsob zneškodnění dešťových vod z komunikace. Vzhledem ke klimatickým změnám a extrémním výkyvům počasí není žádoucí dešťové vody vypouštět prostřednictvím dešťové kanalizace do vodoteče a tím přispívat ke vzniku povodňových stavů, nýbrž tyto srážkové vody zasakovat do podloží přímo v lokalitě. V případě ul. K Zeleným domkům by pro takový způsob likvidace byly vhodné podmínky.

V příštím čísle KZ již bychom měli vědět, zda z jara příštího roku bude tato dlouhodobě plánovaná investice zahájena a v jakém rozsahu.

Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru