Jste zde

17.4.2015

Slovo starostky ze dne 17.4.2015

Vážení spoluobčané,

nosným tématem posledních

měsíců bylo sestavení a schválení

rozpočtu naší městské části pro

tento rok. Jaký je? Deficitní. Ale

není zde žádná obava ze zadlužení.

Důvodem deficitního rozpočtu je,

že do letošního roku přešly

finančně zajištěné rozestavěné

a naplánované akce z loňska.

Podrobný rozpočet najdete na

www.praha-kunratice.cz.

Největším příjemcem peněz je

stejně jako i v jiných okrajových

částech Prahy již několik let

školství. Proto hl. m. Praha na svém

jednání dne 26. 3. 2015 vyčlenilo

400 milionů pro městské části,

a to především do oblasti školství.

Zde musím poděkovat radní hl.

m. Prahy pro oblast školství, Ireně

Ropkové, že do návrhu dotací pro

městské části zahrnula dostavbu

šatnového centra naší ZŠ ve výši

11 milionů.

Dále bych chtěla poděkovat všem

kolegům našeho zastupitelstva

i toho pražského, kteří se zasloužili

o schválení této finanční pomoci.

Přeji Vám hezké jarní prožitky

a s nimi i optimismus do

všedních dní.

Ing. Lenka Alinčová

Vyskočit nahoru