Jste zde

4.12.2014

Slovo starostky 27.11.2014

Vážení spoluobčané,

            nejprve bych Vám chtěla poděkovat za podporu v komunálních volbách pro Hnutí Praha-Kunratice, jehož jsem předsedkyní. Vaše velká podpora signalizuje, že si nepřejete změnu ve směřování Kunratic. Programové prohlášení, schválené Zastupitelstvem Městské části Praha-Kunratice na ustavujícím zasedání, plynule navazuje na konání minulého vedení Kunratic.

Vánoční číslo Kunratického zpravodaje obdržíte se zpožděním, takže zde nemohou být uvedeny všechny předvánoční akce pořádané v Kunraticích. Důvodem je, že ustavující jednání ZMČ se konalo netradičně se zpožděním ode dnů konání voleb, protože kunratičtí občané Ing. Pavel Urban, Mgr. Markéta Machová a Květoslava Faflíková podali návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice. Městský soud v Praze dne 13.11.2014 tento návrh zamítnul. Ihned po přijetí usnesení Městského soudu v Praze starostka Ing. arch. Ivana Kabelová svolala jednání zastupitelstva na nejbližší možný vhodný termín, tj. 26.11.2014.

Na závěr bych Vám chtěla popřát příjemný závěr roku, hezké a klidné vánoční svátky a hodně sil do r. 2015.

Vyskočit nahoru