Jste zde

9.8.2023

Harmonogram VOK BIOODPADU na II. pololetí 2023

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů BIOODPADU  II. pololetí roku 2023

DatumČas přistaveníLokalita
Ne 8.10.202313 - 16 hodÚhlavská x Sobolákova
Ne 8.10.202313 - 16 hodK Betáni x Do Dubin
   
Ne 22.10.202313 - 16 hodK Bažantnici x Netolická
Ne 22.10.202313 - 16 hodK Chodovu x Nad Akáty
Ne 22.10.202313 - 16 hodNa Lhotech x Nad Belvederem
   
Ne 5.11.202313 - 16 hodDo Dubin x Pod Javory
Ne 5.11.202313 - 16 hodLisztova x Kálmánova
Ne 5.11.202313 - 16 hodNad Šeberákem x K Jelenám

Co je bioodpad

Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. 

Do bioodpadu patří:

 • tráva a plevel 
 • listí (bez smetků z ulice) 
 • větve stromů a keřů 
 • spadané ovoce 
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) 
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
 • skořápky od vajec 
 • neznečištěná zemina (bez květináčů) 
 • pokojové rostliny 
 • květináče z lepenky a rašeliny

Do bioodpadu naopak nepatří:

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 
 • jedlé oleje 
 • maso a kosti 
 • uhynulá zvířata
Vyskočit nahoru