Jste zde

12.1.2022

Harmonogram velkoobjemových kontejnerů BIOODPADU I. pololetí roku 2022

NOVINKA  

Kromě velkoobjemových kontejnerů na odpad doporučujeme využít službu, která je od roku 2022 poskytována bezplatně - objednání BIOpopelnic přímo do domácností.

   
Možnost objednání  na https://bio.praha.eu/formular/
nebo navštivte zákaznické centrum Pražské služby, a.s. Antala Staška 80b Po, St 10 – 18 hodin
Co je bioodpad  
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle 
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. 
   
Do bioodpadu patří: 
·        tráva a plevel  
·        listí (bez smetků z ulice)  
·        větve stromů a keřů  
·        spadané ovoce  
·        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) 
·        sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
·        skořápky od vajec  
·        neznečištěná zemina (bez květináčů) 
·        pokojové rostliny  
·        květináče z lepenky a rašeliny
Do bioodpadu naopak nepatří:
·        zbytky jídel (tzv. gastroodpad) 
·        jedlé oleje  
·        maso a kosti  
·        uhynulá zvířata 
Vyskočit nahoru