Jste zde

12.1.2022

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů I. pololetí 2022

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU

I. POLOLETÍ ROK 2022

 


VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako např.:

nábytek, koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy

sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.)

 


Co nelze odložit do VOK

směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné

 nádoby (popelnice, kontejneru)

nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)

bioodpad (větve, posekaná tráva apod.)

vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, 

počítače, přehrávače, telefony apod.)

stavební suť


 

Vyskočit nahoru