Jste zde

28.7.2021

Harmonogram BIOODPADU II. pololetí roku 2021

Harmonogram BIOODPADU  II. pololetí roku 2021
DatumČas přistaveníMísto přistavení
Ne 17.10.202113 - 16 hodK Betáni x Do Dubin
Ne 17.10.202113 - 16 hodK Chodovu x Nad Akáty
   
Ne 14.11.202113 - 16 hodNad Šeberákem x K Jelenám
Ne 14.11.202113 - 16 hodNa Lhotech x Nad Belvederem
   
Ne 21.11.202113 - 16 hodDo Dubin x Pod Javory
Ne 21.11.202113 - 16 hodK Zeleným domkům x Lisztova 

Hlavní město Praha přistoupilo v roce 2021 k úsporám v oblasti odpadů. Změny se dotknou i přistavovaných kontejnerů na bioodpad, kvóty byly sníženy na polovinu původního množství.

Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu. Cenu za nádobu na bioodpad – poplatek za bioodpad - stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy. Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. Na rozdíl od směsného odpadu se cena za popelnice na bioodpad v minulých letech snížila.

Co je bioodpad - biologicky rozložitelný odpad je jednou ze složek komunálního odpadu

Do bioodpadu patří:    

 • tráva a plevel     
 • listí (bez smetků z ulice)     
 • větve stromů a keřů     
 • spadané ovoce     
 • kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)     
 • sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky     
 • skořápky od vajec     
 • neznečištěná zemina (bez květináčů)     
 • pokojové rostliny     
 • květináče z lepenky a rašeliny    

Do bioodpadu naopak nepatří:    

 • zbytky jídel (tzv. gastroodpad)     
 • jedlé oleje     
 • maso a kosti     
 • uhynulá zvířata    
Vyskočit nahoru