Jste zde

2.2.2021

Harmonogram BIOODPADU I. pololetí roku 2021

Harmonogram BIOODPADU  I. pololetí roku 2021
DatumČas přistaveníLOKALITA 
ne 21.3.202113 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
ne 21.3.202113 - 16 hodK Chodovu x Nad Akáty 
    
ne 25.4.202113 - 16 hodVelenická x Sobolákova 
ne 25.4.202113 - 16 hodK Betáni x Do Dubin 
    
Hlavní město Praha přistoupilo v roce 2021 k úsporám v oblasti odpadů. Změny se dotknou i přistavovaných kontejnerů na bioodpad, kvóty byly sníženy na polovinu původního množství. 
 
Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu. Cenu za nádobu na bioodpad – poplatek za bioodpad - stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy. Sezónní svoz je prováděn od 1. 4. do 30. 11. Na rozdíl od směsného odpadu se cena za popelnice na bioodpad v minulých letech snížila. 
 
 
 
Koncem roku 2020 mělo v Praze hnědou popelnici na bioodpad přes 13 800 vlastníků nemovitostí. https://www.psas.cz/svoz-bioodpadu. Objednává se u Pražských služeb.
    
Co je bioodpad  
biologicky rozložitelný odpad je jednou ze složek komunálního odpadu
    
Do bioodpadu patří:  
•        tráva a plevel   
•        listí (bez smetků z ulice)  
•        větve stromů a keřů  
•        spadané ovoce   
•        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
•        sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky  
•        skořápky od vajec  
•        neznečištěná zemina (bez květináčů)  
•        pokojové rostliny   
•       květináče z lepenky a rašeliny 
Do bioodpadu naopak nepatří: 
•       zbytky jídel (tzv. gastroodpad)  
•        jedlé oleje   
•        maso a kosti   
•        uhynulá zvířata  
Vyskočit nahoru