Jste zde

3.7.2020

Harmonogram BIOODPADU na II. pololetí 2020

Harmonogram BIOODPADU  II. pololetí roku 2020
     
DatumPřistaveníLOKALITA  
ne 12.7.202013 - 16 hodZa Parkem x Hynaisova 
ne 12.7.202013 - 16 hodK Bažantnici x Netolická  
     
ne 4.10.202013 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
ne 4.10.202013 - 16 hodK Zelené louce x V Zeleném údolí
ne 4.10.202013 - 16 hodul. Ke Hrádku x Houbařská 
     
so 7.11.20209 - 12 hodNad Šeberákem x K Jelenám 
so 7.11.20209 - 12 hodVožická x Lesní 
so 7.11.20209 - 12 hodkřižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
     
ne 15.11.202013 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
ne 15.11.202013 - 16 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 
ne 15.11.202013 - 16 hodkřižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory  
     
ne 29.11.202013 - 16 hodul. Na Lhotech x Nad Belvederem
ne 29.11.202013 - 16 hodJana Růžičky pod ZUŠ 
ne 29.11.202013 - 16 hodkřižovatka ul. K Chodovu x Nad akáty
Co je bioodpad    
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle 
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. 
     
Do bioodpadu patří:    
·        tráva a plevel    
·        listí (bez smetků z ulice)   
·        větve stromů a keřů    
·        spadané ovoce    
·        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
·        sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
·        skořápky od vajec    
·        neznečištěná zemina (bez květináčů)   
·        pokojové rostliny    
·        květináče z lepenky a rašeliny  
Do bioodpadu naopak nepatří:    
·        zbytky jídel (tzv. gastroodpad)   
·        jedlé oleje    
·        maso a kosti    
·        uhynulá zvířata   
Vyskočit nahoru