Jste zde

15.1.2020

Harmonogram BIOODPADU na I. pololetí 2020 - aktualizace k 15.4.

Harmonogram BIOODPADU  I. pololetí roku 2020
AKTUALIZACE k 15.4.- včetně náhradního termínu za zrušený 5.4.
DatumČas přistaveníLOKALITA  
ne 15.3.202013 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
ne 15.3.202013 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
     
ne 26.4.202013 - 16 hodVolarská u hřiště 
ne 26.4.202013 - 16 hodZa Parkem x Hynaisova 
ne 26.4.202013 - 16 hodkřižovatka ul Do Dubin x Pod Javory
     
ne 24.5.202013 - 16 hodK Chodovu x Nad Akáty 
ne 24.5.202013 - 16 hodKe Hrádku x Houbařská 
     
ne 31.5.20209 - 12 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova 
ne 31.5.20209 - 12 hodkřižovatka Na Lhotech x Nad Belvederem
ne 31.5.20209 - 12 hodkřižovatka ul. Velenická x Sobolákova
     
Co je bioodpad    
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle 
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů. 
     
Do bioodpadu patří:   
·        tráva a plevel    
·        listí (bez smetků z ulice)   
·        větve stromů a keřů    
·        spadané ovoce    
·        kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
·        sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
·        skořápky od vajec    
·        neznečištěná zemina (bez květináčů)   
·        pokojové rostliny    
·        květináče z lepenky a rašeliny  
Do bioodpadu naopak nepatří:  
·        zbytky jídel (tzv. gastroodpad)   
·        jedlé oleje    
·        maso a kosti    
·        uhynulá zvířata   
Vyskočit nahoru