Jste zde

31.1.2019

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2019

HARMONOGRAM MOBILNÍHO SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
PRO ROK 2019
Praha – Kunratice
   
   
DatumLokalitaČas
ČTVRTEK1.    ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)15:00 - 15:20
28.02.20192.    křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého15:30 - 15:50
23.05.20193.    ul. K Betáni (za parkem)16:00 - 16:20
 4.    nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)16:30 - 16:50
 5.    křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky  (u kontejneru na textil)17:00 - 17:20
 6.    ul. K Šeberáku (točna autobusu)17:30 - 17:50
   
DatumLokalitaČas
SOBOTA1.    ul. Za Valem č. 1375 (u kontejneru na textil)8:00 - 8:20
17.08.20192.    křižovatka ul. K Zeleným domkům - Suppého8:30 - 8:50
 3.    ul. K Betáni (za parkem)9:00 - 9:20
 4.    nám. Prezidenta Masaryka (u restaurace U Zavadilů)9:30 - 9:50
 5.    křižovatka ul. K Václavce - Jana Růžičky (u kontejneru na textil)10:00 - 10:20
 6.    ul. K Šeberáku (točna autobusu)10:30 - 10:50
   
V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady: 
   
 rozpouštědla  
 kyseliny  
 zásady  
 fotochemikálie  
 pesticidy  
 zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 
 olej a tuk (kromě jedlého) 
 barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 
 detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 
 léčiva  
 baterie a akumulátory 
   
Stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod. NENÍ možné v rámci svozu odevzdat !
   
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Není nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
   
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 44 57.
   
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
zdroj: Portál životního prostředí hl. m. Prahy  
Vyskočit nahoru