Jste zde

20.7.2018

Harmonogram BIOODPADU na II. pololetí 2018

Harmonogram BIOODPADU II. pololetí roku 2018
     
DatumČas přistaveníLOKALITA  
ne 16.9.201813 - 16 hodK Zelené louce x V Zeleném údolí
ne 16.9.201813 - 16 hodŠeberák (točna autobusu) 
ne 16.9.201813 - 16 hodpochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova   
     
ne 7.10.201813 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
ne 7.10.201813 - 16 hodkřižovatka ul. Úhlavská x Sobolákova
ne 7.10.201813 - 16 hodVožická x Lesní 
     
ne 18.11.201813 - 16 hodNad Šeberákem x K Jelenám 
ne 18.11.201813 - 16 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
ne 18.11.201813 - 16 hodkřižovatka ul. Do Dubin x Pod Javory
     
so 24.11.201813 - 16 hodul. Na Lhotech x Nad Belvederem
so 24.11.201813 - 16 hodkřižovatka ul. Na Knížce x Nad akáty
so 24.11.201813 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
     
Co je bioodpad    
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.
     
Do bioodpadu patří:    
· tráva a plevel    
· listí (bez smetků z ulice)   
· větve stromů a keřů    
· spadané ovoce    
· kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.)  
· sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
· skořápky od vajec    
· neznečištěná zemina (bez květináčů)   
· pokojové rostliny    
· květináče z lepenky a rašeliny  
Do bioodpadu naopak nepatří:    
· zbytky jídel (tzv. gastroodpad)   
· jedlé oleje    
· maso a kosti    
· uhynulá zvířata   
Vyskočit nahoru