Jste zde

12.2.2018

Harmonogram BIOODPADU I. pololetí roku 2018

Harmonogram BIOODPADU I. pololetí roku 2018
     
DatumČas přistaveníLOKALITA  
18.3.201813 - 16 hodJeštědská (u pošty) 
18.3.201813 - 16 hodkřižovatka ul K Betáni x Do Dubin
18.3.201813 - 16 hodkřižovatka ul. Lizstova x Kalmánova
     
22.4.201813 - 16 hodkřižovatka ul. Ke Hrádku x Houbařská
22.4.201813 - 16 hodVimperské nám. x Poběžovická  
     
13.5.201813 - 16 hodVelenická u křižovatky se Sobolákovou
13.5.201813 - 16 hodpochozí plocha před ZŠ ul. Krameriova
13.5.201813 - 16 hodkřižovatka ul Do Dubin x Pod Javory
     
Co je bioodpad    
Bioodpad (biologicky rozložitelný odpad) je jednou ze složek komunálního odpadu, vedle
papíru, skla, plastů, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a nápojových kartonů.
     
Do bioodpadu patří:   
· tráva a plevel   
· listí (bez smetků z ulice)  
· dřevní štěpka z větví stromů a keřů  
· spadané ovoce   
· kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) 
· sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky
· skořápky od vajec   
· neznečištěná zemina (bez květináčů)  
· pokojové rostliny   
· květináče z lepenky a rašeliny  
Do bioodpadu naopak nepatří:  
· zbytky jídel (tzv. gastroodpad)  
· jedlé oleje   
· maso a kosti   
· uhynulá zvířata   
gotop